Terep info

 

Mängu alustamine
-----------------------------
Et alustada mängu, tee topelt klõps tereplauncher.exe-l (mitte terep2.exe-l!)

See avab laheda rajade valimis akna, kaasaarvatud:
The TEREP Launcher v1.0 (c) 1998 by Hideoshi
Sa lihtsalt vali ükskõik milline rada ning vajuta autoga pilti. Terep luancher alustab
nüüd mängu sinu valitud rajaga.


GAME CONTROLS
-----------------------------
VAATED:
F1: seest vaade
F2: veel üks sisemine vaade
F3: liikumatu kaamera vaade (viimasest helikopteri vaatenurgast)
F4: Vaade helikopterilt
F5: Harilik vaade (midagi Micro Machines-i taolist)
F9: Mitmikekraan
F10: Graafika vahetamine
num pad /: suurenda helikopteri kaugust
num pad *: vähenda helikopteri kaugust
num pad +: suurenda helikopteri kõrgust
num pad -: vähenda helikopteri kõrgust
TAB: vaata järgmist autot (ülemisel mängijal mitmikekraani puhul)
Q: vaata järgmist autot alumisel mängijal (mitmikekraaniga ainult)
1: tõsta ratastele hetkel vaadeldav auto (mitmikekraaniga, ülemine mängija)
2: tõsta ratastele hetkel vaadeldav auto (mitmikekraaniga, alumine mängija)

ESC: välju DOS-ist

AUTO1:
	nooled või num pad (5 pidur)

AUTO2:
	  W
	A S D
	  Z

AUTO3:
	  I
	J K L
	  M

AUTO4:
	  T
	F G H
	  V

AUTO5:
	kiirendus: num pad 7
	tagurpidi: num pad 9
	vasakule: num pad 1
	paremale: num pad 3
	pidur: num pad .